14kt White 1/4 CTW Pair 1/4CTW Diamond Inside-Outside Hoop Earrings

14kt White 1/4 CTW Pair 1/4CTW Diamond Inside-Outside Hoop Earrings14kt White 1/4 CTW Pair 1/4CTW Diamond Inside-Outside Hoop Earrings
Width:
Polish:
Weight: 3 GM
Stone Quantity Stone Size Stone
500.005 Ct -- 1.00 MMI1 G-I Colour Round Diamond

Retail Price: $1132.25
Your Price: $